Jdi na obsah Jdi na menu

Co je potřeba při zařizování církevního pohřbu?- aktualizace

25. 3. 2023
  • Na církevní pohřeb má právo křesťan, pokřtěný v římskokatolické církvi.
  • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat kněze a domluvit s ním termín pohřbu.
  • V Dolním Benešově bývají pohřby obvykle ve všední dny v 15.00 hodin, v zimním období ve 14.30. Výjimečně i v sobotu dopoledne, pokud nemáme něco jiného v programu.
  • V neděli nepohřbíváme, ani nezajišťujeme rozloučení před kremací zemřelé/ho. 

 

Co je potřeba při zařizování církevního pohřbu?

 

Podstata církevního pohřbu je rozloučení církve s pokřtěnou osobou a vyprošení duchovní pomoci pro duši zesnulé(ho).

„Skonání“:

Po úmrtí pokřtěného katolíka, který(á) měl(a) trvalé bydliště v Dolním Benešově (v Zábřehu), se zazvoní tzv. „skonání“ mezi ranním a večerním Anděl Páně (jinak pouze po domluvě s knězem). Kontaktuje se kostelník nebo duchovní správce farnosti – viz.níže. Zvoní se ručně pod věží kostela (v Zábřehu automatem) v délce zpravidla 2 – 3 minuty.

 

POZŮSTALÍ nebo osoby, které vyřizují pohřeb, mohou kontaktovat následující instituce nebo jednotlivce:

 

Duchovní správce farnosti + kostelníci:

S farářem (administrátorem) farnosti se osobně nebo telefonicky (731 534 093) domluví termín a způsob pohřbu. Dále je zapotřebí se zastavit na faru a sepsat základní matriční údaje. V případě nepřítomnosti faráře má k dispozici kostelník (Dol.Benešov – R.Gaidečka – 602 264 541, P.Burian – 607 860 975, R.Vojáček – 602 974 522, J.Vojvoda – 605 952 195; Zábřeh – P.Bábík – 733 313 058) kontakt na zastupujícího kněze.

 

Pohřební služba:

Kontakt na pohřební služby bývá k dispozici většinou 24 hodin denně. V Hlučíně se nacházejí pohřební služby:

BREUER – (595 042 918, 602 774 993, ps.breuer@centrum.cz)

ALFA & ACORDIA – (606 020 999, info@acordia.cz)

S pohřební službou se potvrdí (upřesní) termín pohřbu, domluvený s knězem.

 

Úmrtní oznámení – PARTE:

Pozůstalí dodají celkem 3 výtisky Parte (2x hřbitovní vývěsky – možno podat R.Gaidečkovi domů a 1x vývěska u kostela – možno vhodit do poštovní schránky na faře). Zábřeh – 1x vývěska u kostela.

 

Městský úřad:

Při pohřbu do země se kontaktuje MěÚ Dolní Benešov (sekretariát starosty – 553 651 285, klapka 11), kde se domluví náležitosti ohledně hrobového místa nebo hrobky. Při úmrtí doma (i v případě kremace) se následně kontaktuje Matrika MěÚ Dolní Benešov).

 

Dechová hudba:

Pokud se žádá hudební doprovod a pokud si pozůstalí nedomluvili hudbu k pohřbu přímo na pohřební službě, mohou kontaktovat pana Josefa Postulku (604 413 645), případně jiné muzikanty.

 

Varhanní doprovod:

Varhanní doprovod při zádušní mši svaté nebo pohřebním obřadu je možné domluvit přímo s pí. Veronikou Fojtíkovou (605 911 453) nebo s pí. Martinou Tomakovou (728 881 342) nebo jiným varhaníkem. Varhaníci zajišťují standardní hudební doprovod pro pohřební liturgii (osobní hudební přání pozůstalých nemusí být schopni naplnit !!).

 

Nosiči rakve:

Kontaktní osoba pro nosiče k nesení rakve v kostele a na hřbitově je pan Alois Kozel (604 512 879). V současné době se používají k přesunu rakve u kostela a na hřbitově místo nosítek (márypohřební vozíky.

 

Různé:

Knězi je možné zaslat několik orientačních bodů k životu zemřelé(ho) písemně nebo emailem (rkf.dolnibenesov@doo.cz). Není čteno doslova!!!

Pokud si pozůstalí přejí přečíst podrobný životopis zemřelé(ho), mohou si k tomu kontaktovat vhodnou osobu a ta se domluví s knězem. Čte se na přenosný mikrofon v blízkosti rakve. Kněz životopis nečte!

Pro režijní potřeby kostela je zvykem, že proběhne dobrovolná sbírka při zádušní mši nebo při pohřebním obřadu – se souhlasem pozůstalých. Účastníci pohřbu tak chtějí mnohdy vyjádřit i svou sounáležitost s církví.

Za odsloužení pohřbu se dává knězi dobrovolný příspěvek (zprav. 500 až 1000 Kč). Je možné si vyžádat „Potvrzení o daru“ pro daňové účely.

Je možné domluvit termín tzv. měsíční mše za zemřelou osobu (v Zábřehu s kostelníkem). Výroční mše se zapisují většinou během měsíce listopadu.

Pokud by pozůstalí chtěli po pohřbu nabídnout řezané květiny k výzdobě kostela, mohou tak učinit po domluvě s kostelníkem (kromě doby adventní a postní, kdy se kostely květinami nezdobí).

Odvoz kněze a ministrantů od hřbitova ke kostelu – dle aktuální domluvy.