Jdi na obsah Jdi na menu

Z historie farnosti

Duchovní správci naší farnosti

 

dsc_4906.jpg

 Současnost: 

Od 13. srpna 2011 slouží v naší farnosti Mgr. Pavel Kuchař, farář.

 

Kdo je Pavel Kuchař?

 

 

Je rodák z Darkovic a narodil se 23.12.1966.

Jáhenské svěcení přijal 18.června 1994 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Roční jáhenskou službu vykonával ve farnosti Slavičín v Bílých Karpatech.

Dne 17. června 1995 byl v Olomouci arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen na kněze

Dva roky slouží jako kaplan v Havířově.

Jeho první samostatnou farností je Malá Morávka.

 

říjnu 2000 nastupuje jako vojenský kaplan do Armády ČR a slouží v Opavě a Staré Boleslavi, celkem šest let.

Od ledna 2007 působí ve farnosti Spálov u Oder a později ve Zlatých Horách.

Od srpna 2011 je farářem v Dolním Benešově.


 

1398766606.jpg

 

 

 Mgr. P. Ladislav Stanečka 2001-2011

otec-ladislav-016.jpg

 

Narodil se v roce 1970. Pochází z Kunčic pod Ondřejníkem. Studoval na teologické fakultě v Olomouci. Po jáhenském svěcení v roce 1998 působil jeden rok ve farnosti Vendryně. Na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1999 v Ostravě v katedrále Božského Spasitele. Poté působil 2 roky jako kaplan v Kravařích. V létě 2001 mu byla přidělena jeho první farnost Chuchelná. Krátce na to zemřel v naší farnosti P. Alois Čunderle a Otci Ladislavovi byla hned v počátcích jeho farářské praxe prozatímně přidělena ještě i farnost dolnobenešovská. Od roku 2001 tedy působil jako farář ve farnosti Dolní Benešov. 

 

bozi-telo-2011-023.jpg

Během 10. let svého působení se Otec Ladislav zapsal do historie naší farnosti svým úsilím, pracovitostí a energií.

ze začátku pozval do naší farnosti misionáře redemptoristy z Králik. Zajistil pro nás misijní dny, rok nato proběhly celotýdenní misie a následující rok misijní obnova. 

- byla opravena fara, kostel a opraveny silně narušené opěrné zdi

-kompletní rekonstrukce hospodářské budovy a přestavba zchátralé budovy s chlívky a seníkem na spadnutí na krásný sál, kterému říkáme "Farní sál"

 

 

 

vznikla slavnost poděkování za úrodu

- byly založeny dvě modlitební skupiny Živého růžence.  

 

- za těchto 10 let  byla v naší farnosti řikrát udělována svátost biřmování .

 

 

   

Během 20. století zde působili tito kněží:

 

P. Alois Čunderle  1978-2001 , který se narodil 22. 1. 1922 v Pňovicích byl vysvěcen na kněze 5.7.1949 v Olomouci. Působil ve farnostech: Neplachovice, Velké Heraltice, Frenštátě, Šumperku, Dvorcích, Široké Nivě a nakonec od roku 1978 v Dolním Benešově.

cimg9584.jpg

 

 22.1. 1992 oslavil v Dolním Benešově své sedmdesátiny a při té příležitosti mu bylo předáno v obřadní síni čestné občanství.

 

 V roce 1999 uplynulo 50 let od jeho kněžské služby a byla mu udělena plaketa Cypriána Lelka s pamětním listemZemřel 17. 8. 2001 v Dolním Benešově ve věku 79 let a je pohřben na místním hřbitově. 

Byl ve farnosti velice oblíben a na jeho památku farníci nechali vytisknout kartičku s nápisem: " Přísahal Pán, a nebude toho litovati, Ty jsi kněz navěky!"  

 

 

P. Rudolf Harazim  1945-1978  

 

zde nastoupil 23. 11. 1945 po skončení války. Neměl to ze začátku lehké, farníci spojovali jeho příchod s trpkým údělem jeho předchůdce P. Drastíka. Za jeho působení bylo provedeno v kostele sv. Martina spoustu oprav. Byla dodána nová střecha s okapy a oplocení kolem kostela, uvnitř kostela byly opraveny varhany a v roce 1947 byla dokončena vnější oprava kostela i fary. Také kaple sv. Kříže nezůstala zapomenuta. I zde probíhaly velké opravy, na věžičku byl nasazen nový kamenný kříž, dala se opravit střecha a byly vsazeny nová okna. 

 

Velkou církevní událostí nejen pro naši farnost ale celou obec byla roku 15. 5. 1947 pouť s ostatky sv. Vojtěcha, která procházela celou republikou.  

 

P.Valentin Drastík  1940-1945 , narodil se v Kobeřicích, ale přišel z Německé Huzové na Šternbersku. Byl po 8 měsíců ve vězení. I když pocházel z Kobeřic trval na německé národnosti a dobrovolně odešel na odsun. Naposledy sloužil jako administrátor v Bavorsku, kde zemřel. 

 

- fotka je z roku 1944 z 1.sv.přijímání ročníku 1935 a 1936 u farních vrat s P.Drastíkem

 

 

P. Jan Hrnčiřík   1935-1940  , nastoupil u nás jako kaplan v roce 1922 a jako první český kněz založil a vedl Omladinu (pamětníci si ještě pamatují), od
 r.1935 knězem po zemřelém P.Schneidrovi do roku 1940. Za okupace byl jako český kněz vypuzen, zemřel a pohřben byl v r.1958 v Komárově za hojné účasti našich farníků.
 

- na první fotografii kaplan Hrnčiřík s 1.třídou měšťanky u staré farní školy ve škol.roce 1928-29P.

 

 

- na druhé fotografii P. Hrnčiřík už jako kněz s ministranty v pozdějších letech.
 

 

 

P. Bruno Schneider  1895-1935 , historik, učitel, kazatel, vlastivědec a posléze i politik, kterému šlo vždy jen o farníky a církev. U příležitosti oslav jeho 70. narozenin byl jmenován prvním čestným občanem Dolního Benešova. Za své zásluhy o povznesení římskokatolické církve a jejího učení byl jmenován jako doposud jediný kněz na Hlučínsku čestným kanovníkem, hodnostářem ve vysokých církevních službách. Za Pruské vlády se spojil s 12 kněžími a vydávali Katolické noviny. Zemřel ve věku 72 let. 

-fotografie je z pohřbu Emila Faiky v roce 1934 - zleva kaplan Jan Hrnčiřík, P.Schneider a rodák P. Alois Bitta.

 

 

Během 17. a 18. stol. sloužili v naší farnosti tito kněží:

 

 

P. Tomáš Kamrádek                     1887-1895

P. Josef Kopecký                           1850-1887

 ( energický a schopný organizátor a budovatel, za něj byly vybudovány nové hospodářské budovy a nový hřbitov a postavena nová kostelní věž) 

( byl velice významný oblíbený a obětavý rodák z Dolního Benešova-Zábřehu, před svou smrtí udělil několik pomazání umírajícím než druhý den sám podlehl 13.9. epidemii cholery)

 

P. František Pavlenka                   1847-1849

fara neobsazena                           1842-1847

P. Matouš Sojka                            1831-1842

P. Matouš Janota                          1782-1831

( dal upravit vnitřek kostela sv. Martina a postavit novou kazatelnu, křtitelnici a 4 nové boční oltáře-investoval na to ze svých příjmů)

 

 

 P. Josef Koller                              1778-1782

 

 P. Pavel Kaluža                           1749-1778

 P. Martin Dionys Řehulka             1748-1749

 P. Jan František Feder                  1720-1748

 

 P. Jan Josef Fritsch                       1719-1720

 P. Vavřinec Karel Weintrieb         1715-1719

 P. Martin Dionys Manias               1689-1715

 P. Daniel Bernard Křehký             1680-1698

 P. Václav František Schürger       1672-1680

 P. Martin Antonín Schaupe          1669-1672

 P. Blažej Galilejský                      1645-1668

 P. Matyáš Szamotulský                1640-1645

 P. Martin František Helger           1625-1640

 P. Jiří Krakovský                          1606-1625

 

 

Starší historie:

 

Ve starších dobách sloužili v benešovskéfarnosti světští kněží. Jako jeden z prvních je znám od roku 1366 Johan Wenzel.

Poté byla nějako dobu fara neobsazena.

Dále pak: 

P. Adam Hüttner       1581

P. Stanislav              1456

P. Bartolomeus        1452

                                                 

připravila Věra Dudová

(fotografie Marie Ohřálová a Věra Dudová)

 

 

 

 

 

 

O naší farnosti Dolní Benešov

 

Farnost v Dolním Benešově tvoří benediktinský kostel sv. Martina, kaple sv. Kříže a kostel sv. Urbana v Zábřehu.

dsc09861.jpg zabreh.jpg

 

Kostel sv. Martina   

Benešovská farnost patřila pod církevní správu olomoucké diecéze. První zmínka je spojena již s rokem 1288, kdy Benedikt z Branice poskytl velehradskému klášteru církevní platby benešovské fary. Benešovskou farnost tvořila kromě Benešova městečka a vsi i vesnice Bělá, Bohuslavice a Kozmice. A v roce 1695 byl připojen i Zábřeh, který doposud spravovali bolatičtí cisterciáci.

 

Není přesně známo,kdy se skutečně začalo se stavbou nového kostela, je možné, že se nějaké počáteční práce začaly ještě před vypuknutím třicetileté války od roku 1618. Ale v roce 1678 se začal komplexně přestavovat kostel sv. Martina do podoby, v jaké jej můžeme vidět nyní. Původně dřevěná stavba, se kvůli rozpadu materiálu a práchnivění dřeva a případného zhroucení celého kostela musel přestavět. Opravy trvaly několik let.Všichni farníci se i v tak těžkých dobách skládali a ze svých velmi skromných příjmů přispívali na tuto přestavbu.

 

V roce 1691 je napsáno ve farní kronice, že benešovský kostel je zděný z kamenů, nově postavený, krytý klenbou, má kazatelnu, varhany a tři oltáře, z jedné strany sakristii a z druhé strany kapli sousedící s kostelem. Obloukem na masivních pilířích byl podepřen i kůr. Kolemroku 1723 byla přistavěna i kaple sv.Josefa. 

  

Farnost se v roce 1706 a 1710 opakovaně potýkala s finančními problémy způsobenými vykrádáním fary i kostela. Odcizena byla stříbrná monstrance a mísa, 3 kalichy a další cennosti, mimojiné i hotovost 1200 zlatých . Všichni poddaní a věřící  se však semkli a pořádali opětovně sbírky, aby byly svátosti opět pořádány. Po těchto krutých událostech byly do chrámových oken vsazeny mříže.

  

Kostel zdobí tři náhrobní kameny na venkovní zdi. Jde o náhrobek Beneše z Benešova a Drahotuš - Léta Páně 1569Druhý patří jeho matce Markétě Oderské- Léta Páně 1573 a třetí-menší patří Petru Mošovi- Léta Páně 1585. Kousek od těchto náhrobních kamenů se nachází ještě dost narušený pískovcový reliéf patřící hraběnce Izoldě Hodicové, která zemřela roku 1706.

 

 

V roce 1770 je první písemná zmínka o zvonech ve věži benešovského kostelavětší měl název Josef a menší Salvator, ale v roce 1856 byly přetaveny na nové. V roce 1971 se dočkali farníci nových zvonů, které byly odlity v Německu. Největší z nich nesl název Martin a další Maria a Josef. Menší zvon na věžičce ulili slévači v MSA. Nové zvony posvětil 14. 7. 1971 olomoucký kapitulní vikář Mons. Josef Vrana.

 

Na podzim roku 1970 bylo v kostele zavedeno elektrické vytápění.

 

Varhany byly v kostele instalovány v letech 1843-1844 z dílny slavného Opavského varhaníka Karla Kuttlera s 15 rejstříky a později v r. 1878 byly rozšířeny o další rejstřík. 

  

Za hlavní bránou stojí krásný Misijní kříž, na kterém jsou zlatým písmem vyryty letepočty 1880, 1901, 1948 a 2002. V těchto letech se konaly sv. misie v Dolním Benešově. 

 

 

 Po revoluci se začalo snápravou škod, které způsobil komunistický režim. Obnovovala se postupně náboženská výuka a v roce 1991 se v Dolním Benešově konalo po 13 letech sv. biřmování, které udílel nový světící biskup Josef Hrdlička.  V roce 1996 byla v Benešově ustanovena farní rada jako pomocný orgán duchovní správy a předsedou se stal starosta města Josef Zawadský. 12. 6. 1999 přijel Mons. František Lobkowicz, biskup ostravsko opavské diecéze podruhé na návštěvu do Benešova ( poprvé rok předtím), aby zde uděli biřmování 150 biřmovancům. 

 

Kostel sv. Urbana v Zábřehu

V roce 1943, kdy chtěl Biskup Nathan posvětit tento filiální kostel v Zábřehu se vyskytly problémy s pozemkem, na kterém kostel stál. Patřil stále obci a převedení tohoto pozemku mohla provést pouze vláda v Opolí. Ta však neměla pochopení pro tak "válečně nedůležité" věci. Až v roce 1944 daly úřady svolení k odkoupení. Představitelé obce Zábřeh měli zájem o to, aby byl povýšen na farnost, ale nakonec se dospělo k názoru, že to není reálný požadavek, jelikož neměl ani hřbitov ani faru, ale chtěli aby zde byly slouženy mše každý týden. Nakonec však po problémech a neshodách s obcí uzavřel benešovský farář tento kostel a bohoslužby se zde nekonaly. Na Biskupovo přání se usneslo představensvo kostela 25. 2. 1944 a zřídilo farní osadu "filiálku Zábřeh" s vlastní majetkovou správou. Tím skončily tahanice mezi starostou Zábřeha a farářem. Od té doby má obec Zábřeh otevřené vlastní matřiční knihy.

30. 10. 1948 přijel do Zábřehu světící biskup Mons. Zela z Olomoucea uložil do oltářního kamene ostatky sv. Urbana, sv. Theodora a blahoslaveného Jana Sarkandra. Druhý den provedl biskup svěcení kostela za asistence 9 kněží a účasti téměř celé obce Zábřeh a místního okolí. 

 

14. 5. 1971 byl posvěcen zvon odlitý a dovezený současné se zvony pro dolnobenešovskou farnost z Neměcka a nesl jméno Urban. Druhý zvon má jméno P. Marie a do té doby zvonil pro farnost v Benešově. V roce 1977 byl nalezen poškozený zvon pocházející z roku 1762. 

 

Kaple sv. Kříže

Tato novogotická stavba s režným zdivem a pětibokým kněžištěm byla postavena v západní části Dolního Benešova u křižovatky hlavní silnice a cesty na Bolatice. Cihlové zdivo bylo zpevněno opěrnými pilíři. Dne 14. 9. 1877 byla kaple vysvěcena benešovským farářem P. Kopeckým za účasti 11 kněží, mezi nimiž byl i Cyprian Lelek. Kapli zdobí oltářní obraz Krista na kříži - odtud i název - kaple sv. Kříže. 

 V roce 1947 byla zahájena oprava Kaple sv. Kříže, která sloužila sovětským vojákům jako kino, kde si promítali své filmy. Na věžičku kaple byl nasazen nový kamenný kříž, opravena střecha a vsazena nová okna. Poté zde mohla být na svátek sv. Kříže opět sloužena mše svatá. 

 

Fara 

 cimg5469.jpg

Fara, kde má nyní své soukromé prostory kněz, byla přestavěna v r. 1852 na jednopatrovou budovu ( 4 přízemní a 5 poschoďových pokojů), před tím byla pouze dřevěná. Dva roky na to byly postaveny nové hospodářské  objekty fary.  

 V září 2010 byla dokončena přestavba jedné části fary, která původně sloužila jako seník, na společenskou místnost, která nyní slouží farníkům k různým setkáváním. Tvůrcem nápadu byl pan farář - Otec Ladislav Stanečka, který sám připěl svou prací spolu s některými dobrovolníky z řad našich farníků, kteří neváhali obětovat svůj volný čas ke zdárnému dokončení tohoto náhdherného díla.

 
 

  

(čerpáno a upraveno z knihy - "Dolní Benešov a Zábřeh v proměnách času...autorů "PhDr. Viléma Plačka CSc. a PhDr. Magdy Plačkové a také z "Farní kroniky Dolního Benešova")

 Věra Dudová