Jdi na obsah Jdi na menu

Z historie služby kněží

Duchovní správci naší farnosti

dsc_4906.jpg

 Současnost: 

Od 13. srpna 2011 slouží v naší farnosti Mgr. Pavel Kuchař, farář.

 

Kdo je Pavel Kuchař?

 

 

Je rodák z Darkovic a narodil se 23.12.1966.

Jáhenské svěcení přijal 18.června 1994 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Roční jáhenskou službu vykonával ve farnosti Slavičín v Bílých Karpatech.

Dne 17. června 1995 byl v Olomouci arcibiskupem Janem Graubnerem vysvěcen na kněze

Dva roky slouží jako kaplan v Havířově.

Jeho první samostatnou farností je Malá Morávka.

 

říjnu 2000 nastupuje jako vojenský kaplan do Armády ČR a slouží v Opavě a Staré Boleslavi, celkem šest let.

Od ledna 2007 působí ve farnosti Spálov u Oder a později ve Zlatých Horách.

Od srpna 2011 je farářem v Dolním Benešově.


 

1398766606.jpg

 

 

 Mgr. P. Ladislav Stanečka 2001-2011

otec-ladislav-016.jpg

 

Narodil se v roce 1970. Pochází z Kunčic pod Ondřejníkem. Studoval na teologické fakultě v Olomouci. Po jáhenském svěcení v roce 1998 působil jeden rok ve farnosti Vendryně. Na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1999 v Ostravě v katedrále Božského Spasitele. Poté působil 2 roky jako kaplan v Kravařích. V létě 2001 mu byla přidělena jeho první farnost Chuchelná. Krátce na to zemřel v naší farnosti P. Alois Čunderle a Otci Ladislavovi byla hned v počátcích jeho farářské praxe prozatímně přidělena ještě i farnost dolnobenešovská. Od roku 2001 tedy působil jako farář ve farnosti Dolní Benešov. 

 

bozi-telo-2011-023.jpg

Během 10. let svého působení se Otec Ladislav zapsal do historie naší farnosti svým úsilím, pracovitostí a energií.

ze začátku pozval do naší farnosti misionáře redemptoristy z Králik. Zajistil pro nás misijní dny, rok nato proběhly celotýdenní misie a následující rok misijní obnova. 

- byla opravena fara, kostel a opraveny silně narušené opěrné zdi

-kompletní rekonstrukce hospodářské budovy a přestavba zchátralé budovy s chlívky a seníkem na spadnutí na krásný sál, kterému říkáme "Farní sál"

 

 

 

vznikla slavnost poděkování za úrodu

- byly založeny dvě modlitební skupiny Živého růžence.  

 

- za těchto 10 let  byla v naší farnosti řikrát udělována svátost biřmování .

 

 

   

Během 20. století zde působili tito kněží:

 

P. Alois Čunderle  1978-2001 , který se narodil 22. 1. 1922 v Pňovicích byl vysvěcen na kněze 5.7.1949 v Olomouci. Působil ve farnostech: Neplachovice, Velké Heraltice, Frenštátě, Šumperku, Dvorcích, Široké Nivě a nakonec od roku 1978 v Dolním Benešově.

cimg9584.jpg

 

 22.1. 1992 oslavil v Dolním Benešově své sedmdesátiny a při té příležitosti mu bylo předáno v obřadní síni čestné občanství.

 

 V roce 1999 uplynulo 50 let od jeho kněžské služby a byla mu udělena plaketa Cypriána Lelka s pamětním listemZemřel 17. 8. 2001 v Dolním Benešově ve věku 79 let a je pohřben na místním hřbitově. 

Byl ve farnosti velice oblíben a na jeho památku farníci nechali vytisknout kartičku s nápisem: " Přísahal Pán, a nebude toho litovati, Ty jsi kněz navěky!"  

 

 

P. Rudolf Harazim  1945-1978  

 

zde nastoupil 23. 11. 1945 po skončení války. Neměl to ze začátku lehké, farníci spojovali jeho příchod s trpkým údělem jeho předchůdce P. Drastíka. Za jeho působení bylo provedeno v kostele sv. Martina spoustu oprav. Byla dodána nová střecha s okapy a oplocení kolem kostela, uvnitř kostela byly opraveny varhany a v roce 1947 byla dokončena vnější oprava kostela i fary. Také kaple sv. Kříže nezůstala zapomenuta. I zde probíhaly velké opravy, na věžičku byl nasazen nový kamenný kříž, dala se opravit střecha a byly vsazeny nová okna. 

 

Velkou církevní událostí nejen pro naši farnost ale celou obec byla roku 15. 5. 1947 pouť s ostatky sv. Vojtěcha, která procházela celou republikou.  

 

P.Valentin Drastík  1940-1945 , narodil se v Kobeřicích, ale přišel z Německé Huzové na Šternbersku. Byl po 8 měsíců ve vězení. I když pocházel z Kobeřic trval na německé národnosti a dobrovolně odešel na odsun. Naposledy sloužil jako administrátor v Bavorsku, kde zemřel. 

 

- fotka je z roku 1944 z 1.sv.přijímání ročníku 1935 a 1936 u farních vrat s P.Drastíkem

 

 

P. Jan Hrnčiřík   1935-1940  , nastoupil u nás jako kaplan v roce 1922 a jako první český kněz založil a vedl Omladinu (pamětníci si ještě pamatují), od
 r.1935 knězem po zemřelém P.Schneidrovi do roku 1940. Za okupace byl jako český kněz vypuzen, zemřel a pohřben byl v r.1958 v Komárově za hojné účasti našich farníků.
 

- na první fotografii kaplan Hrnčiřík s 1.třídou měšťanky u staré farní školy ve škol.roce 1928-29P.

 

 

- na druhé fotografii P. Hrnčiřík už jako kněz s ministranty v pozdějších letech.
 

 

 

P. Bruno Schneider  1895-1935 , historik, učitel, kazatel, vlastivědec a posléze i politik, kterému šlo vždy jen o farníky a církev. U příležitosti oslav jeho 70. narozenin byl jmenován prvním čestným občanem Dolního Benešova. Za své zásluhy o povznesení římskokatolické církve a jejího učení byl jmenován jako doposud jediný kněz na Hlučínsku čestným kanovníkem, hodnostářem ve vysokých církevních službách. Za Pruské vlády se spojil s 12 kněžími a vydávali Katolické noviny. Zemřel ve věku 72 let. 

-fotografie je z pohřbu Emila Faiky v roce 1934 - zleva kaplan Jan Hrnčiřík, P.Schneider a rodák P. Alois Bitta.

 

 

Během 17. a 18. stol. sloužili v naší farnosti tito kněží:

 

 

P. Tomáš Kamrádek                     1887-1895

P. Josef Kopecký                           1850-1887

 ( energický a schopný organizátor a budovatel, za něj byly vybudovány nové hospodářské budovy a nový hřbitov a postavena nová kostelní věž) 

( byl velice významný oblíbený a obětavý rodák z Dolního Benešova-Zábřehu, před svou smrtí udělil několik pomazání umírajícím než druhý den sám podlehl 13.9. epidemii cholery)

 

P. František Pavlenka                   1847-1849

fara neobsazena                           1842-1847

P. Matouš Sojka                            1831-1842

P. Matouš Janota                          1782-1831

( dal upravit vnitřek kostela sv. Martina a postavit novou kazatelnu, křtitelnici a 4 nové boční oltáře-investoval na to ze svých příjmů)

 

 

 P. Josef Koller                              1778-1782

 

 P. Pavel Kaluža                           1749-1778

 P. Martin Dionys Řehulka             1748-1749

 P. Jan František Feder                  1720-1748

 

 P. Jan Josef Fritsch                       1719-1720

 P. Vavřinec Karel Weintrieb         1715-1719

 P. Martin Dionys Manias               1689-1715

 P. Daniel Bernard Křehký             1680-1698

 P. Václav František Schürger       1672-1680

 P. Martin Antonín Schaupe          1669-1672

 P. Blažej Galilejský                      1645-1668

 P. Matyáš Szamotulský                1640-1645

 P. Martin František Helger           1625-1640

 P. Jiří Krakovský                          1606-1625

 

 

Starší historie:

Ve starších dobách sloužili v benešovskéfarnosti světští kněží. Jako jeden z prvních je znám od roku 1366 Johan Wenzel.

Poté byla nějako dobu fara neobsazena.

Dále pak: 

P. Adam Hüttner       1581

P. Stanislav              1456

P. Bartolomeus        1452

                                                 

připravila Věra Dudová

(fotografie Marie Ohřálová a Věra Dudová)

 
 

Příspěvky

Kněží rodáci

2. 11. 2015

 
Celý příspěvek