Jdi na obsah Jdi na menu

Misijní klubko - "Děti pomáhají dětem."

Misijní klubko v dolním benešově

 

ŘKF DOLNÍ BENEŠOV poslala 11.11. 2020 na účet PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL částku 5.367 Kč za misijní klubko v Dolním Benešově. 

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

Pán Bůh zaplať.

 

logo-pmdd.jpg

                                                                                         

Misijní klubko tvoří děti, které se snaží Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí stavět MOST, aktivně pomáhají svému okolí i chudým dětem celého misijního světa a patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD). Zasévají tak semínka lásky a dobra, zmírňují bídu, hlad, nemoci a pomáhají druhým ke vzdělání a důstojnému životu.

heslo:Děti pomáhají dětem.“

db2a79f1.png

CHCEŠ PATŘIT DO MISIJNÍHO KLUBKA I TY?

Papežská misijní díla (PMD) podporují zakládání misijních skupinek (Klubek) v místě bydliště dětí, jsou s dětmi ve spojení hlavně skrze dospělé vedoucí, kteří od PMD pro svou skupinku vše potřebné dostanou.  Ve farnostech, rodinách, družinách, skautských oddílech či školách tak vznikají „Misijní klubka“, skupinky dětí, které mají například svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu, jméno i své místo ve farnosti. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí a v celém světě na ně denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.

Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let (starší totiž patří do Misijního klubu) a to nejlépe po skupinách, za které zodpovídá vždy dospělý vedoucí. 

 

vedoucí misijního klubka v Dolním Benešově je:

Věra Dudová,

tel.: 725 872 935,

email: dudova.vera@seznam.cz

 

O CO SE BUDEME SNAŽIT? 

Naplňovat čtyři základní pilíře činnosti PMDD: Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost. K tomu, abyste misijně povyrostli, slouží další misijní aktivity

 

CO DĚTI – ČLENOVÉ MISIJNÍHO KLUBKA – ZÍSKAJÍ

  • Za všechny živé a zemřelé členy a dobrodince PMD (včetně členů Misijního klubka) je ve vatikánské bazilice sv. Petra denně v 17:00 sloužena mše svatá.
  • Modlí se za ně také lidé z misií a denně přináší oběť mše svaté mnoho misionářů ve všech kontinentech.
  • Každý člen Misijního klubka obdrží členskou průkazku, bude moci misijně soutěžit, vzdělávat se a být ve spojení s dětmi všech kontinentů, dostávat různé misijní materiály, např. Misijní zpravodaj, časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa. V online katalogu je možné objednávat potřebné materiály.
  • Mnoho inspirace pro práci s dětmi v Misijním klubku lze najít také v metodické příručce MOST, kterou je možné si stáhnout a vytisknout.

 

PŘIHLÁŠENÍM SE DO MKK SE DÍTĚ ZAVAZUJE, že se bude každý den modlit (např. Zdrávas Maria) za děti na misiích a každý týden ušetří finanční částku v hodnotě jednoho bonbónku (tzv. Misijní bonbónek). 

 

TRADIČNÍ AKTIVITY PMDD 

Protože v České republice není v diecézích vyhlášená sbírka na PMDD, veškeré dary pochází od sponzorů a z tradičních dobročinných aktivit. Potvrdila se obliba Misijního kalendáře, akcí Misijní koláč®, Pohled pro misie® a Misijní štrúdlování®. Týdenní úspory dětí – malých misionářů – v rámci Misijního bonbónku mají velký výchovný význam. V adventní době děti pomáhají dětem v misiích modlitbou a finančním darem skrze akci Jeden dárek navíc® a během celého roku se dá uspořádat Misijní jarmark®. 

 

více o těchto aktivitách najdete na stránkách Papežských misijních děl

zde:

https://www.missio.cz/podporte/dalsi-pomoc/tradicni-aktivity/

 

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)

Papežské misijní dílo dětí se zrodilo z myšlenky přinášet dětem v misijních oblastech hmotnou i duchovní pomoc a zároveň  v podporovatelích rozvíjet ctnosti lásky. Dnes sdružuje desítky milionů malých misionářů po celém světě.

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Pomoc je poskytována prostřednictvím jednotlivých projektů, připravených zodpovědnými institucemi každé podporované země a týkají se záchrany života, vzdělání i křesťanské formace.
Do projektů na záchranu života spadají nutriční programy pro chudobné a podvyživené děti, nákup léků a zajištění zdravotní péče, prevence, hygieny a léčby dětí postižených běžnými i závažnými nemocemi, jako je např. AIDS. Dále je v těchto programech zahrnuta péče o sirotky a děti žijící na ulici, kterým je poskytováno ubytování, křesťanská výchova a potřebná strava.
Další důležitou oblastí podpory dětí v misiích je vzdělávání. Pomoc je směřována sirotkům nebo chudým dětem, jejichž rodiče tvrdě pracují na plantážích nebo daleko od domova a nemohou dětem zajistit dostatečnou výchovu. Často je spojeno s ubytováním dětí. Kvalitní vzdělání a výchova umožní dětem stát se v budoucnu samostatnými občany.
PMDD je také organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami a finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo najdeme cca v 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých misijních zemí.
V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka– skupinky a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvořivým způsobem podporují misie. Více informací k formačním aktivitám najdete v samostatné sekci.

 

Příspěvky

PŘÍSPĚVEK ZA MISIJNÍ KLUBKO

11. 11. 2020

 
Celý příspěvek

RŮŽENEC DĚTÍ ZA MISIE 4.10.2020

4. 10. 2020

 
Celý příspěvek

Misijní křížová cesta dětí z náboženství 6.3.2020

6. 3. 2020

 
Celý příspěvek