Jdi na obsah Jdi na menu

Děkanát Hlučín

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

martin-david_pavel-zuchnick.jpg

Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský

4. července 2023 jmenoval papež František biskupa Martina Davida druhým sídelním biskupem Diecéze ostravsko-opavské. 

Místní církví v římskokatolické církvi je diecéze, jejímž správcem je místní biskup. Diecéze se správně dělí na několik okrsků, kterým se u nás na Moravě a ve Slezsku říká děkanáty. Naše diecéze ostravsko-opavská má celkem jedenáct děkanátů. 

V čele děkanátu je děkan, který je do tohoto úřadu jmenován na pět let. Je pomocníkem biskupa v řízení diecéze na území svého děkanátu, svolává kněze na pravidelná setkání, má právo vizitace, a další práva a povinnosti vůči kněžím a farnostem svého děkanátu. 

Děkanát je totiž tvořen několika farnostmi, v jejichž čele stojí farář. Děkan tyto farnosti vizituje – to znamená zjišťuje jménem místního biskupa stav pastorační, administrativní a ekonomický jednotlivých farností a pomáhá, aby vše bylo v pořádku dle směrnic církve.

 


 

DĚKANÁT HLUČÍN

 

 

    P. Mgr. Pavel Kuchař - děkanpk-f-2018.jpg

 

     Adresa Děkanátu Hlučín:

     Nám. Cypr. Lellka 74, 747 22  Dolní Benešov

     Kontakt:

     e-mail: rkf.dolnibenesov@doo.cz

     telefon: 731 534 093

 

 

 

dsc07649.jpeg    P. Mgr. Jan Szkandera - místoděkan

    adresa: Náměstí 404/41

     74721 Kravaře

    e-mail: rkf.kravare@doo.cz

     telefon: 731 625 813

     P. Mgr. Jakub Lasák - kaplan pro mládež, děkanát Hlučín

 

 

DĚKANÁT HLUČÍN - MAPA

399697602_882177226842283_7382362843540497800_n.jpg

 


 

FARNOSTI  DĚKANÁTU

 

FARNOST

SPRÁVCE

FUNKCE

DALŠÍ DUCHOVNÍ VE FARNOSTI

FARNÍ KOSTEL

Bohuslavice u Hlučína

P. Vojtěch Janšta,Th.D. 

farář

 

Nejsvětější Trojice

Bolatice

P. Mgr. Leslaw Mazurowski

farář

 

sv. Stanislav

Dolní Benešov

P. Mgr. Pavel Kuchař

farář

 

sv. Martin

Háj ve Slezsku

P. Mgr. Roman Dlouhý

farář

 

sv. Valentýn

Hať

P. Mgr Bc. David Powiesník

administrátor

 

sv. Matouš

Hlučín

P. ThLic. Petr Rak

farář

Mgr. Jiří Kloss - trvalý jáhen

sv. Jan Křtitel

Hrabyně

P. Mgr. Vladimír Pavlík

farář

Mgr. Lubomír Tomeček – nemocniční kaplan

Nanebevzetí Panny Marie

Chuchelná

P. Mgr. ICLic. Vlastimil Krajčovič

administrátor excurrendo

 

Povýšení Svatého Kříže

Kobeřice

P. Mgr. Marek Andrzej Pawlica

farář

 

Nanebevzetí Panny Marie

Kozmice u Hlučína

P. Mgr. Petr Šustáček

farář

 

sv. Florián

Kravaře

P. Mgr. Jan Szkandera

farář

P. Mgr. Jakub Lasák, farní vikář

sv. Bartoloměj

Ludgeřovice

P. Mgr. Vít Zatloukal

farář

Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher – trvalý jáhen

sv. Mikuláš

Mokré Lazce

P. Mgr. Vladimír Pavlík

administrátor excurrendo

 

sv. Jana Křtitele

Píšť

P. Mgr. Petr Černota

farář

 

sv. Vavřince

Pustá Polom

P. Mgr. Radim Zielonka

farář

 

sv. Martin

Strahovice

P. Mgr. ICLic. Vlastimil Krajčovič

farář

 

sv. Augustin

Sudice

P. Mgr. Aleš Písařovic

administrátor

 

Sv. Jana Křtitele

Šilheřovice

P. Mgr. Peter Kerak

farář

 

Nanebevzetí Panny Marie

Štěpánkovice

P. Mgr. Jan Zelenka

farář

 

sv. Kateřina Alexandrijská

Třebom

P. Mgr. Aleš Písařovic

administrátor excurrendo

 

sv. Jiří

Velká Polom

P. Mgr. Zdenko Vavro

farář

 

sv. Václav

Vřesina

P. Mgr. Janusz Jan Kiwak

farář

 

Sv. Viléma Akvitánského

 

 

biskupstv02

Všemohoucí věčný Bože,
přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme
za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo,
které bylo započato skrze Ježíše Krista
a dovršuje se v Duchu Svatém.
Ať v síle tvých darů stále více rosteme
v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě,

aby nám nic nebránilo v naplňování Tvé vůle.
Přiváděj nás k hlubšímu vnitřnímu životu,
zapal v nás apoštolskou horlivost,
která by zahrnula všechny lidi bez rozdílu,
neboť byli vykoupeni Krví Ježíše Krista.
Znič v nás pýchu, obdař nás svou pokorou
a velkorysou odvahou.

Pomoz nám skrze Ducha Svatého
uskutečňovat Tvé dílo ve světě,
aby láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání
byly patrné v našem životě a my tak
s odhodláním až do krajnosti svědčili o Tobě,
který žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen.