Jdi na obsah Jdi na menu

Svátostina - církevní pohřeb

  • Na církevní pohřeb má právo křesťan, pokřtěný v římskokatolické církvi.
  • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat kněze a domluvit s ním termín pohřbu.
  • V Dolním Benešově bývají pohřby obvykle ve všední dny v 15.00 hodin, v zimním období ve 14.30. Výjimečně i v sobotu dopoledne, pokud nemáme něco jiného v programu.
  • V neděli nepohřbíváme, ani nezajišťujeme rozloučení před kremací zemřelé/ho. 

Co je potřeba při zařizování církevního pohřbu?

Dechová hudba:

Pokud se žádá hudební doprovod a pokud si pozůstalí nedomluvili hudbu k pohřbu přímo na pohřební službě, mohou kontaktovat pana Josefa Postulku (604 413 645), případně jiné muzikanty.

 

Varhanní doprovod:

Varhanní doprovod při zádušní mši svaté nebo pohřebním obřadu je nutné domluvit telefonicky: s Martinou Tomakovou (728 881 342) nebo Lenkou Hahnovou (724 191 118) nebo Karlem Mrkvou (732 927 563) nebo Pavlem Šuránkem (733 742 115) nebo Annou Tošerovou (721 769 019-jen pondělí) nebo jiným varhaníkem. Varhaníci zajišťují standardní hudební doprovod pro pohřební liturgii (osobní hudební přání pozůstalých nemusí být schopni naplnit !!).

 

Nosiči rakve:

Kontaktní osoba pro nosiče k nesení rakve v kostele a na hřbitově je pan Alois Kozel (604 512 879). V současné době se používají k přesunu rakve u kostela a na hřbitově místo nosítek (máry) pohřební vozíky.

 

Různé:

Knězi je možné zaslat několik orientačních bodů k životu zemřelé(ho) písemně nebo emailem (rkf.dolnibenesov@doo.cz). Není čteno doslova!!!

Pokud si pozůstalí přejí přečíst podrobný životopis zemřelé(ho), mohou si k tomu kontaktovat vhodnou osobu a ta se domluví s knězem. Čte se na přenosný mikrofon v blízkosti rakve. Kněz životopis nečte!

Pro režijní potřeby kostela je zvykem, že proběhne dobrovolná sbírka při zádušní mši nebo při pohřebním obřadu – se souhlasem pozůstalých. Účastníci pohřbu tak chtějí mnohdy vyjádřit i svou sounáležitost s církví.

Za odsloužení pohřbu se dává knězi dobrovolný příspěvek (zprav. 500 až 1000 Kč). Je možné si vyžádat „Potvrzení o daru“ pro daňové účely.

Je možné domluvit termín tzv. měsíční mše za zemřelou osobu (v Zábřehu s kostelníkem). Výroční mše se zapisují většinou během měsíce listopadu.

Pokud by pozůstalí chtěli po pohřbu nabídnout řezané květiny k výzdobě kostela, mohou tak učinit po domluvě s kostelníkem (kromě doby adventní a postní, kdy se kostely květinami nezdobí).

Odvoz kněze a ministrantů od hřbitova ke kostelu – dle aktuální domluvy.