Jdi na obsah Jdi na menu

Eucharistická hodina: modlitba za oživení farností

24. 5. 2023

24.5.2023

Arcibiskup pražský Jan Graubner, předseda ČBK, zve k modlitbě za oživení farností, tzv. Eucharistické hodině. K této příležitosti zřizuje duchovní společenství věřících, jeho členové se snaží každý týden prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku, minimálně však jednou za měsíc.

 

346136192_809450400526724_4607668178772845735_n.jpg

foto Věra Dudová

 

Za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může člen Eucharistické hodiny získat plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci, pokud je v milosti posvěcující, byl ten den u svatého přijímání, aspoň v té chvíli nemá zálibu v žádném hříchu, ani lehkém, a přidá jakoukoliv modlitbu na úmysl Svatého otce. Aspoň jednou měsíčně přistupuje ke svátosti smíření. Nemocní, kteří nemohou do kostela, mohou plnit členskou povinnost adorace a získávat stejné milosti, pokud se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.

Je možné číst úryvky z evangelií, rozjímat, modlit se vlastními slovy nebo jen mlčky prožívat Boží blízkost, hledět na Ježíše skrytého ve svátosti oltářní a vědět, že on se dívá na nás.

Zájemci se mohou přihlásit ve farnosti na pražském Strahově. Duchovní společenství je svěřené právě pod ochranu sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, a navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která v některých farnostech existovala už v barokní době. Poprvé bylo ustavičné klanění zavedeno v r. 1226 Ludvíkem VIII. v Avignonu. 

Společenství považuje za své hlavní svátky Slavnost Těla a Krve Páně, adorační den prožívaný v každé farnosti jednou za rok a bdění s Pánem v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek po obřadech a u Božího hrobu na Velký pátek a Bílou sobotu. V Pražské arcidiecézi bude Eucharistická hodina zahájena 6.6. při slavnostní mši svaté k příležitosti svátku sv. Norberta od 18 hodin.

„Prosím duchovní správce farností, aby o tomto společenství informovali věřící a zprostředkovali přihlášení zájemců, aby členům umožňovali adorace, a tam, kde jich bude více, ve spolupráci s nimi zajistili otevření kostelů v přiměřené době,“ říká arcibiskup Jan Graubner. 

 

čerp. ze stránek: www.cirkev.cz