Jdi na obsah Jdi na menu

Josef Zawadský - OCENĚN ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU PŘI OPRAVÁCH CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ VE FARNOSTI DOLNÍ BENEŠOV

15. 10. 2022

221015-181300-zdpo-ocebisos-dsc1460.jpg

foto: Zdeněk Poruba (Člověk a víra)

 

Josef Zawadský

 

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU PŘI OPRAVÁCH CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ VE FARNOSTI DOLNÍ BENEŠOV

Pan Josef je aktivní křesťan i občan Dolního Benešova. Od roku 1990 byl po dvanáct let jeho starostou. Jako hrdý patriot již od svého mládí měl velký osobní podíl na obnově a údržbě církevních objektů. Svou ochotou je oporou kněžím ve farnosti a jako stavební technik velmi nápomocen po odborné stránce oprav. Byl dlouholetým členem farní rady. Farnost je vděčná za jeho obětavou pomoc při správě a péči o majetek.

 

221015-173907-zdpo-ocebisos-dsc3197.jpg

221015-171736-zdpo-ocedpzos-dsc1327.jpg

221015-165546-zdpo-ocedpzos-dsc3173.jpg

221015-174213-zdpo-ocebisos-dsc1365.jpg

Ostrava – V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Přinášíme jmenný přehled oceněných, zásluhy vedoucí k jejich nominaci a komentář ceremoniáře.


hd wallpaper 3499375 1280


Oceňování v diecézi je od počátku spojeno s poděkováním pracovníkům Charit, kterých je v tomto roce devět. Další nominování jsou z řad farníků z různých míst diecéze. Nejvíce je letos zastoupen děkanát Karviná. Nejstarší oceněnou je žena z farnosti Skalice u Frýdku-Místku. Stoletá Marie Juroková patří dodnes k pravidelným účastníkům bohoslužeb a desítky let svého života se starala o provoz kostela, jeho úklid a výzdobu. Mezi letošními nominanty jsou dva manželské páry. Manželé Václav a Helena Dvořákovi z farnosti Jeseník se zasloužili o obnovení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor. Manželé Marie a Jaroslav Kubečkovi spojili svůj život s Domem sv. Josefa na Gruni.

Ocenění v roce 2022 získali:

Lídia Beličková

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Narodila se na Slovensku. Od mládí paní Lídia pomáhá potřebným. Slouží mentálně i tělesně postiženým v domovech v Hlučíně, Bohumíně a Hrabyni, od roku 1999 v Charitě Frýdek–Místek. Ať v Domově pokojného stáří nebo dnes v Domově pro psychicky nemocné – Oáze pokoje. Umí si získat přátele jak mezi kolegy tak u klientů. Již 23 let, přes pokročilý věk, stále rozdává své bohaté zkušenosti v naplňování tělesné, duševní i duchovní potřeby člověka. Pracovitá, klienty oblíbená.

 

Ing. Pavel Bužek

ZA PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍHO DÍLA V DIECÉZI

Pan Pavel se v charitě angažuje od roku 1994. Nejprve jako zástupce ředitelky Katolické farní charity v Místku a po sloučení frýdecké a místecké charity jako první ředitel Charity Frýdek-Místek a to až do svého důchodu v roce 2015. Je znám jako člověk skromného, klidného a laskavého vystupování. Při budování charitního díla prokazoval trpělivost, vytrvalost i pevnou důvěru v Boží vedení. Má velký podíl na tom, že Charita Frýdek-Místek slouží již 30 let.

 

P. Jiří Caha, SDB

ZA PŘÍKLADNOU KNĚŽSKOU A PASTORAČNÍ SLUŽBU SALESIÁNA V DIECÉZI   

Otec Jiří působí v komunitě salesiánů v Ostravě osmnáct let. Zastával pozici ředitele střediska volného času a až doposud i pozici ředitele místní komunity. Po celou dobu se věnoval také pastoraci Romů a velmi si přál, aby se Romové obrátili a stali se z nich dobří křesťané a poctiví občané. V prosinci letošního roku odchází o. Jiří do komunity v Pardubicích a salesiáni děkují za dosavadní službu a do nového působiště vyprošují mnoho Božích milostí.

Manželé Václav a Helena Dvořákovi

ZA PŘÍKLADNÝ ŽIVOT KŘESŤANSKÉ RODINY, ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI A NA POUTNÍM MÍSTĚ VE ZLATÝCH HORÁCH     

Paní Helena jako varhanice a členka chrámového sboru v Jeseníku slouží již nepřetržitě 62 let. Na varhany hraje ve své farnosti i na poutním místě Maria Hilf, kde se navíc stará o květinovou výzdobu. Za komunistů byli manželé perzekuováni, paní musela opustit pozici vrchní sestry, manžela to stálo sedm měsíců vyšetřovací vazby. Pan Václav se angažoval ochotně při technických i duchovních aktivitách farnosti Jeseník, ale hlavně po listopadu 1989 v roli předsedy Sdružení pro obnovu poutního místa Maria Hilf, kterému pomáhal povstat z popela. I po výstavbě poutního areálu jeho činnost neustala, ale právě naopak. Léta pomáhal s organizací prvopátečních křížových cest, poutí a jiných aktivit. Dodnes tam každý týden dojíždí. Svou víru se snaží manželé předat svým 3 dětem, 15 vnoučatům a 10 pravnoučatům.

Ludmila Jungová

ZA OBĚTAVOU PÉČI O KOSTEL SV. MARTINA V PETROVICÍCH U KARVINÉ     

V kostele sv. Martina v Petrovicích u Karviné začala paní Ludmila s úklidem v roce 2012. V týmu dvacítky ochotných farníků se stará o organizaci úklidu a vše, co je k tomu potřeba obstarat a zařídit. Její desetiletá obětavá služba je pro farnost a péči o čistotu kostela velkou pomocí.

Marie Juroková

ZA CELOŽIVOTNÍ ANGAŽOVANOST  VE FARNOSTI, PÉČI O KOSTEL V BAŠCE A PŘÍKLADNÝ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT

Rodina Jurokova z Bašky, do které se paní Marie přivdala, se velkým dílem zasloužila, že se v Bašce stavěl kostel. Paní Marie s rodinou celoživotně o kostel pečovala, o jeho provoz, výzdobu a vše potřebné. Finančně přispívala na opravy. Přestože oslavila 11. září sto let, je stále pravidelně účastna na bohoslužbách a má živý zájem o dění v církvi. Ve farnosti, v diecézi i o misijní působení církve. Je jedna z mála, která tiše, pokorně a vytrvale podporuje bašťanský kostel a farnost obecně.

Marie a Jaroslav Kubečkovi

ZA DLOUHOLETOU ČINNOST VE FARNOSTI, OBĚTAVOU PÉČI O KOSTEL NA GRUNI A VEDENÍ DOMU SV. JOSEFA

Manželé Kubečkovi působí na Gruni, farnost Ostravice, již od roku 1992. Tedy 30 let. V kostelíku sv. Josefa slouží jako kostelníci a starají o koordinaci liturgických, brigádnických i úklidových služeb. V rámci sdružení Most a Cesta se starají o Dům sv. Josefa, o organizaci a průběh duchovních cvičení, seminářů i rekreačních pobytů zájemců. Obětavě se zapojují do organizací poutí a církevních slavností. Farnost je vděčná za jejich dlouholetou a obětavou činnost.

 

Mgr. Karel Liberda

ZA ANGAŽOVANOST VE FARNOSTI, PÉČI O KAPLI SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA ŠPLUCHOVĚ A PŘÍKLADNÝ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT

Od útlého mládí žije pan Karel v Horních Bludovicích poctivým křesťanským životem. To si také vnesl do svého manželství. Své odborné a pracovní schopnosti rád uplatnil při opravách a údržbě kaple sv. Jana Nepomuckého na Špluchově. Je členem ekonomické rady farnosti a 30 let v obecním zastupitelstvu v Horních Bludovicích, kde prosadil nemalé finanční částky na opravy kaple.  

 

Jana Marcolová

ZA DLOUHOLETOU A OBĚTAVOU SLUŽBU KOSTELNICE V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V KARVINÉ-FRYŠTÁTĚ

Paní Jana žije v Petrovicích u Karviné, ale chodí s manželem do kostela Povýšení svatého Kříže v Karviné. Mnoho let pomáhala jako účetní a od roku 2007 se stala součástí kolektivu kostelníků v Karviné. Se zájmem vzdělat se v liturgii i ve víře, obětavě sloužila a postupně vzala na sebe koordinaci karvinských kostelníků. Letos však musela z rodinných i zdravotních důvodů službu opustit. Farnost děkuje za patnáct let její obětavé kostelnické služby.

 

Marcela Minaríková

ZA DLOUHOLETOU SPOLUPRÁCI A PÉČI O PACIENTY CHARITY ČESKÝ TĚŠÍN

V Charitě Český Těšín pracuje paní Marcela již 14 let jako zdravotní sestra. S elánem a přehledem se věnuje práci v terénu. Nechybí přitom profesionalita, empatie i humor. Dovede potěšit, povzbudit, pacienti se na ni těší. Kolektivu je oporou, pomáhá se zapracováním nových pracovníků i s praktickou výukou studentů. Mnohé inspiruje svou vitalitou, otevřeností a dobrou náladou.

Jarmila Niemczyková

ZA DLOUHOLETOU PŘÍKLADNOU PRÁCI A OBĚTAVOU PÉČI O KLIENTY CHARITNÍHO DOMOVA PRO SENIORY V HNOJNÍKU

Paní Jarmila pracuje v Charitním domě pro seniory v Hnojníku již 13 let. Patří k těm, kteří drží úroveň kvality péče poctivou a spolehlivou službou. Bývá mentorem novým pracovníkům, dokáže zvládnout i odlehčit náročné situace. Mezi klienty nedělá rozdíly, a není jí jedno, co s nimi je. Nechybí přitom lidskost a laskavost i schopnost vidět v druhém vždy to dobré.

 

Martina Nováková
ZA PŘÍNOS K SLUŽBĚ CHARITY V DIECÉZI

 V Charitě Hlučín paní Martina pracuje 22 let. Je oporou jak pečovatelské službě, tak celé charitní rodině. Klienti oceňují její odbornost, ale také otevřené srdce, schopnost naslouchat, povzbudit. Pomoc druhým je pro ni podstatou života. Dokáže k tomu nadchnout své okolí i svou rodinu. Vždy usměvavá, skromná, tolerantní a ve službě příkladem pro ostatní. Sílu ke službě jí dodává modlitba a její rodina. Letos oslavila své kulaté životní jubileum.

Pavla Olšanská

ZA DLOUHODOBOU ZÁSLUŽNOU ČINNOST VE PROSPĚCH CHARITY ODRY A JEJICH KLIENTŮ

V Charitě Odry začala pracovat paní Pavla od roku 2002 jako zdravotní sestra. Setrvala v této funkci až do odchodu do důchodu. Ale i dnes jako důchodkyně se snaží vypomáhat. Svým milým přístupem, obětavostí a bohatou životní zkušeností byla velkým povzbuzením pro klienty a oporou pro své kolegyně. Charita Odry je vděčná za vše, čím obohatila její službu potřebným.

Anežka Pawliczková

ZA DLOUHOLETOU A OBĚTAVOU SLUŽBU KOSTELNICE V KAPLI SV. ANNY V KARVINÉ-RÁJI

Farnost Karviná vděčí paní Anežce za její angažovanost, zejména za péči a kostelnickou službu v kapli sv. Anny v Karviné-Ráji. Kromě kostelnických povinností organizovala v kapli různé pobožnosti, brigády, úklid a vše potřebné. To vše obětavě do svých osmdesátin. Zdravotní stav jí však už nedovolí pokračovat. Paní Anežku pamatují i v centru mládeže v Rajnochovicích u Olomouce, kde 10 let jezdívala pomáhat jako kuchařka.

 

Jindřiška Radecká

ZA ČTYŘICETILETOU SLUŽBU VARHANICE VE FILIÁLNÍM KOSTELE V MARKLOVICÍCH

Paní Jindřiška zasedla za varhany ve filiálním kostele Nanebevstoupení Páně v Marklovicích poprvé 1. ledna 1982. Ve čtyřicítce let vyniká její ochotná a obětavá služba varhanice nejen v marklovickém kostele, ale v případě potřeby i ve farním kostele v Petrovicích u Karviné a v kapli v Závadě. Farnost je za její věrnou službu velmi vděčná.

 

Marie Seidlerová

ZA MNOHALETOU, OBĚTAVOU PRÁCI V CHARITĚ STUDÉNKA

V charitním šatníku Charity Studénka pracuje paní Marie jako dobrovolník mnoho let. Bez její práce si chod šatníku nedovedou představit. Organizuje dobrovolníky, přebírá přivezené zboží, zajišťuje odvoz nepotřebného, udržuje prostory v čistotě. Charita děkuje za její ochotu, spolehlivost i dobrou náladu.

 

Aloisie Sikorová

ZA PŘÍKLADNÝ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT A DLOUHOLETOU SLUŽBU NA BISKUPSTVÍ

Paní Sikorovou nezná nikdo jinak než jako Olinku. Pochází z Milíkova z farnosti Jablunkov, ale žije dnes ve farnosti Moravská Ostrava. V době totality se účastnila tajných aktivit salesiánů, patřila k okruhu přátel významného teologa Josefa Zvěřiny. Po vzniku diecéze přijala nabídku k vedení domácnosti biskupa Františka Václava Lobkowicze. Na biskupství sloužila až do roku 2018, kdy odešla na odpočinek, ale hlavně posloužit své nemocné staré mamince. Biskupství si velmi váží a děkuje za její obětavou službu.

Ing. Jan Syrek

ZA DLOUHOLETOU A OBĚTAVOU SLUŽBU VARHANÍKA V KARVINÉ A OKOLÍ

Se službou varhaníka začal pan Jan v r. 1976 v Doubravě, kde působil čtyři roky. Od roku 1986 hraje ve své farnosti v Karviné Fryštátě. Tedy celkem 40 let varhanické služby. Navíc vypomáhal také ve Stonavě, v Karviné-Loukách, V Albrechticích a Horní Suché. Byl členem kostelního sboru a v letech 1995 až 2020 členem komorního sboru. Obětavě vypomáhal také při opravě samotných varhan. Ze zdravotních důvodů musel letos službu opustit. Ve službě na kůru však pokračují všechny jeho tři děti.

Doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph. D.

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA V DIECÉZI

Od roku 2007 pomáhá pan doktor Pavel Charitě Ostrava jako lékař, poradce a jako odborný garant. Působil na Ostravské univerzitě a je držitelem mnoha odborných licencí. Rozsáhlá je také jeho publikační, přednášková i výzkumná činnost. V roce 2017 přijal roli hlavního lékaře v Hospici sv. Lukáše. Díky němu získal hospic potřebné odborné zázemí. Jeho odbornost, vyzrálá osobnost a lidský přístup je neodmyslitelnou součástí péče o lidi v závěru života.

Renáta Wawreczková

ZA DLOUHOLETOU A OBĚTAVOU SLUŽBU VARHANICE VE FARNOSTI PETROVICE U KARVINÉ

Více jak jednatřicet let slouží paní Renata jako varhanice při bohoslužbách v kostele sv. Martina v Petrovicích u Karviné. Její obětavá služba je cenným přínosem k důstojnému slavení liturgie ve farnosti. Ráda také ochotně zastoupí i v dalších kostelech farnosti.

Josef Zawadský

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU PŘI OPRAVÁCH CÍRKEVNÍCH OBJEKTŮ VE FARNOSTI DOLNÍ BENEŠOV

Pan Josef je aktivní křesťan i občan Dolního Benešova. Od roku 1990 byl po dvanáct let jeho starostou. Jako hrdý patriot již od svého mládí měl velký osobní podíl na obnově a údržbě církevních objektů. Svou ochotou je oporou kněžím ve farnosti a jako stavební technik velmi nápomocen po odborné stránce oprav. Byl dlouholetým členem farní rady. Farnost je vděčná za jeho obětavou pomoc při správě a péči o majetek.

Jana Zuchnická

ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA V DIECÉZI

V Charitě Ostrava pracuje paní Jana jako mzdová účetní. Od roku 2001 jako externistka a v roce 2010 na plný úvazek. Byť nepůsobí v přímé péči, na kvalitě služby se podílí zajištěním ohodnocení pro tři stovky zaměstnanců a sedmdesát externistů. Její vyzrálá osobnost, lidskost a ochota je pevnou součástí služeb Charity Ostrava. Také některé z jejich čtyř dětí jsou nebo byly spojeny s činností Charity Ostrava. Aktivně se také podílí na životě farnosti salesiánů Dona Boska v Ostravě.

 

ČERP. ZE STRÁNEK DOO