Jdi na obsah Jdi na menu

Vyjížďka na Jesenicko

5. 9. 2023

Vyjížďka na Jesenicko

           Před nějakým časem jsme zaznamenali informaci o zajímavém bývalém poutním místě na Jesenicku. Jelikož myšlenka je matkou činu, tak jednoho prázdninového dne jsme se rozhodli navštívit tuto oblast. Počasí bylo příhodné pro výlet, a tak jsme ráno autem nabrali kurz směrem na Zlaté Hory. Z doslechu jsme také věděli, že se zde nachází několik – v počtu 15, ať už zapomenutých, zmizelých či ještě existujících poutních míst.

Naším cílem bylo jedno z nich – kaple sv. Anny nad Horním Údolím, ke které se lze dostat od kostela v Horním Údolí po modré turistické značce, nebo po zelené – lesní cestou. Tu jsme si zvolili a rázně vykročili. Po několika desítkách metrů jsme místy obcházeli nebo také přeskakovali rozbahněný terén a kaluže, které tu zůstaly po předchozích deštích. Minuli jsme pěkně upravenou studánku sv. Marty s tekoucí hodně ledovou vodou. Asi po půlhodinové chůzi jsme došli na sluncem zalitou lesní mýtinu a v němém úžasu jsme chvíli zůstali stát. Před námi se vynořila kaple svaté Anny. Po mírném travnatém svahu jsme sestoupili a tuto zajímavou stavbu jsme si začali z blízka prohlížet a obdivovat.

Hodně zajímavých historických i současných informací o této kapli jsme se dočetli na zde instalované informační tabuli.

Na svahu Příčného vrchu nad vsí Horní Údolí, vyrostlo na konci 19. století několik hornických kaplí. Kaple sv. Anny společně s kaplí Bolestné Panny Marie, kaplí sv. Marty a kaplí Dušičkovou patřila k hornickým kaplím u ústí Staré Hackelberské štoly. Z původních čtyř kaplí se dochovala v ruinách pouze kaple sv. Anny, která bývala v minulosti významnou svatyní.  

Vznik poutní kaple sv. Anny úzce souvisel s rozkvětem středověkého dolování zlata. Příčný vrch byl zlatonosnými štolami doslova protkán. Jen několik set kroků od kaple sv. Anny stávala hornická osada a u ní tento malý svatostánek, který byl postaven zbožnými horníky, aby se před vstupem do štol mohli pomodlit za Boží ochranu a požehnání i bezpečný návrat.

Dřevěná kaple zde podle dobové literatury stála již ve středověku, pravděpodobně ještě před rokem 1455. Když v 16. století nastal hornický útlum, přestaly se zprávy o kapli v dobových dokumentech objevovat a je možné, že úplně zchátrala či vyhořela. Zprávy o znovuobnovení důlní činnosti na Příčném vrchu v 17. století totiž vypovídají, že zde pro horníky musela být postavena nová kaple, zasvěcená jejich patronce sv. Anně. S dalším útlumem hornické činnosti v této oblasti v průběhu 18. století došlo zároveň k úpadku této kaple. Nakonec s okolními pozemky byla prodána a následně postupem času určena ke zboření. Dochovala se díky údajnému zjevení světice novému majiteli. Podle ústní tradice se mu jednou na tomto místě při pravidelné pochůzce pod Příčným vrchem zjevila ženská postava, která mu dávala jisté znamení, ale pak náhle zmizela. Na místě zázračného zjevení nechal tento majitel postavit roku 1819 novou zděnou kapli. Jeho syn v rodinném díle pokračoval a svatoanenskou kapli zvětšil. Jeho zásluhou byl upraven a zkrášlen také interiér.

Sláva vyhlášeného poutního místa pohasla po začlenění Sudet do Německa a v souvislosti se zákazem procesí a poutí. Odsunem obyvatel v roce 1946 došlo k definitivnímu narušení původní tradice. Po válce začala kaple chátrat a postupně se měnila v ruinu a zarůstala vegetací.

V roce 1996 se propadla střecha, krov a strop nad lodí kaple, v roce 2009 následoval propad větší části klenby nad presbytářem. Počátkem 21. století tak zbývala z této velké kaple, označované též jako kostel jen zřícenina.

Torzo kaple svaté Anny objevili filmaři a její mysteriózně působící ruiny využili v jedné z epizod v seriálu Strážce duší.

V roce 2016 kostelík na zapomenutém poutním místě vzkřísilo z ruin pár nadšenců Sdružení Horní a Dolní Údolí. Okolí kaple bylo vyčištěno od náletových dřevin a následně byla zahájena oprava. Došlo k zachování a dozdění původního obvodového zdiva a byly obnoveny pilastry s korintskými hlavicemi.

Kaple dostala novou střechu, která je částečně pokryta černou břidlicí                              a v hřebenové části je výrazně prosklená. Vstupní betonové dveře mají malé průhledy, kterými jsme se mohli dívali do vnitřku kaple. Zdobí je plastický reliéf, a jako by zašifrované v liniích jsou ukryty iniciály jejího názvu. Ve zvoničce je zavěšen malý zvon. Ten zní každé poledne, a tak v lesích nad Horním Údolím u Zlatých Hor je ho slyšet, a když poutník zamíří po jeho hlase, dojde ke kapli svaté Anny.

            Naše další výletní cesta směřovala do města Jeseník. Mimo jiné jsme navštívili farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se nachází v samotném srdci města. Za zmínku stojí obdivuhodný novogotický oltář se svatostánkem, vzácná vyřezávaná zpovědnici z roku 1760, obraz Panny Marie s patnácti vymalovanými růžencovými tajemstvími po jeho obvodu. Také byla zajímavá na stojanech instalovaná fotografická galerii ze života této farnosti.

Děkujeme za tento den se spoustou krásných zážitků a nových poznání.

                                                                                                                          av