Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady ŘKF Dolní Benešov ze dne 22. 06. 2023

3. 7. 2023

Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady

ŘKF Dolní Benešov ze dne 22. 06. 2023

 

Přítomni:

P. Pavel Kuchař - farář, Pavel Burian, Jan Harazim, Marie Babíková, Otmar Diehel, Jan Adamík, Martin Chřibek

Omluveni: Monika Hudeczková Hosté: Petr Bábík – kostelník ZÁ.

 

Přivítání členů farní rady a krátká vstupní modlitba.

 

Jednání:

  • Oprava úžlabí střechy kostela sv. Martina nad kaplí sv. Josefa – firma bude realizovat během července letošního roku.
  • V 1. polovině července budou nastěhovány zpět do kostela sv. Martina drobné věci (obrazy, kříže atd.), jelikož v nejbližší době se další etapy obnovy kostela konat nebudou z důvodu nemožnosti nalezení vhodných dotačních titulů..
  • V kostele sv. Urbana zjistíme možnosti opravy poškozených venkovních schodů z „terasa“. Nabídky kamenických firem – J.Adamík.
  • Obnovení akce Fotbal v Zábřehu – zaslat poděkování Fotbalovému klubu za velkou vstřícnost – pan farář. Příští rok bychom rádi akci uspořádali znovu a rozšířili o nějaké drobnosti.
  • Poděkování za úrodu 2023 – termín v sobotu 2. září – mše svatá + krátké posezení na farním dvoře.
  • Šípková slavnost 2023 – uskutečníme v sobotu 28.10.
  • Projednán návrh uskutečnění koncertu České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v prosinci letošního roku – dohodnuto posunutí tohoto koncertu o jeden až dva roky.
  • Farní rada odsouhlasila – od roku 2024 zavede farnost jednu běžnou kostelní sbírku při večerní mši na Zelený čtvrtek.

V Dolním Benešově 22. 06. 2023.

Zapsal: Pavel Kuchař