Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze farní rady 4.10.2012

14. 12. 2015

Zápis ze schůze farní rady

4. 10. 2012, 19:00 hod.

 

Přítomní:

Marie Babíková, Magda Postulková, Gerhard Bazan, Josef závadský, Max Pačka, Wilibald Švančar, Terezie Kubíková, Věra Dudová, Stanislav Poskočil, Pavel Kuchař – farář

 

Přítomna také paní Jana Malchárková, která byla pověřena na určitou dobu správou a péčí Farního sálu

 

Náměty:

 

Správa a ochrana objektů – současný stav a možné výhledy

 

  • Akce ve spolupráci s městem Dolní Benešov

 

Oprava hřbitovní kaple:

- opravy zahájeny v září 2012, proběhlo výběrové řízení, přijata nabídka firmy Slezské stavby, které měly nejnižší cenu

 

- zjistilo se že krov je ve velmi špatném stavu, věžička kaple ( při opravách se zjistilo, že rozsáhlejší opravy byly prováděny naposledy v roce 1930) a fasáda je také ve špatném stavu, udělá se nakonec celá nová ( původně měla být opravena jen 1/3)

 

- konec oprav se pravděpodobně protáhne a nestihne se dokončit do Dušiček  

- o opravách se vede fotodokumentace

 

Odvodnění a nová dlažba kolem farního kostela sv. Martina

- bude probíhat přípravná fáze během příštího roku

 

Červená kaple

- bude vhodné udělat přípravné akce s městem, konkrétně se bude farnost rozhodovat na jaře příštího roku

- také se bude jednat o příspěvku města na tuto akci (bude se jednat asi o 250.000,- Kč)

 

  • Akce, které si může farnost zajistit ve vlastní režii

 

Oprava varhan

- varhany jsou nyní celé odvezené do dílny, kde se v současné době opravují

 

- generální oprava varhan bude dokončena na konci března 2013, měsíční splátka na tuto akci je 86.000,- Kč, kromě první zálohové na materiál, která činila 250.000,- Kč

 

- budou probíhat kontrolní dny, kdy pojedeme do varhanářské dílny a bude se kontrolovat průběh prací v součinnosti s dozorem odborného organologa

- během druhého týdne měsíce října se bude opravovat elektřina na kůru

 

- lino na kůru se bude dávat pryč a uvažuje se nyní o jiné možnosti 

 

Farní sál

- paní Jana Malchárková byla pověřena na určitou dobu správou a péčí Farního sálu

- musí se dovybavit a během provozu se doladí detaily

- je zkolaudovaný, může se používat

 

 

Ekonomika farnosti

 

- jeden účet

- oplatky farnosti Dolní Benešov – nechali jsme vyrobit 2000 krabiček

 

 

Pastorace

 

- biřmování v Dolním Benešově bude v září 2014, přihlášky po Velikonocích 2013, příprava od podzimu 2013

 

- připravuje se sepsání historie kostela sv. Martina a sv. Urbana pro vyvěšení ve vitrínách

 

- kurz podávajících sv. přijímání při mši sv. – 3 muži z naší farnosti se připravují

 

- lektoři – stále je rozdělování nedotažené

- mše sv. s dětmi – jedna neděle v měsíci (poslední), angažovanost dětí při mši

- výměna bohoslužby v Zábřehu od 1.1. 2013 – místo pátku středa + 1. pátek v měsíci (tento bod nakonec farář odročil)

- 15.10. Škola Ježíšova v 19 hod. a pak každý měsíc jeden den…

 

Akce farnosti

 

- Šípková slavnost společně se SRPŠ

 

- Krmáš- sv. Martina Sobota 10.11. + jarmark + 17:00 koncert v kostele, Neděle mše sv., odpolední pobožnost

 

- možnost setkání rodin s dětmi při zdobení adventních věnců, na Štědrý den, mše s rorátními lampičkami

 

- 2. adventní koncert 9. 12. – už v 15 hodin ( je tady možnost zeptat se, jestli by šlo na náměstí prodávat oplatky po adventních koncertech)

 

-rok 2013 - 800 let města – zapojení naší farnosti do této akce

 

                                                                       Zápis provedla Věra Dudová