Mariin chvalozpěv pronesený tuto neděli nás něžným, Mariiným způsobem vybízí k tomu, abychom advent prožívali s radostí a vděčností. Bůh sestoupil na zem, aby nás zachránil. Děkujeme mu za to? Bůh se znovu rodí v každém člověku, se kterým se setkáváme. Dokážeme ho v našich bližních rozpoznat? Hledání odpovědí na tyto a podobné otázky, o tom může být 3. neděle adventní s dětmi.

 

 

Aktivita pro děti 4 – 8 let

 

Toto Bůh po vás chce.

1 Sol 5, 16-24

Potřebujeme: svíčka nebo adventní věnec, Bible, tři srolované zprávy (Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.)

Popis aktivity:

Držíme Bibli v ruce. „Tuto neděli se v Bibli dočteme, že má pro nás Bůh velký úkol. Chce po nás tři věci. Já jsem ty tři věci napsala a schovala v našem domě. Vaším úkolem bude je najít.“ V domě schováme tři roličky se vzkazy. Můžeme dětem napovídat pomocí zima - přihořívá.

Zapálíme svíčku a postupně rozbalíme roličky a čteme vzkazy od Hospodina.

„Stále se radujte.“ 

„Z čeho se dnes můžete radovat?“ Necháme děti odpovídat.

„Bez přestání se modlete.“

„Kdo dnes potřebuje naši modlitbu, za koho budete prosit?“ Každý může vyslovit prosbu za konkrétní věc, člověka. Odpovídáme: Prosíme tě, vyslyš nás.

„Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.“

„Za co dnes budete děkovat?“ Každý může vyslovit díky za konkrétní věc. Odpovídáme: Děkujeme ti, Pane.

„Myslím, že bychom si mohli tento velký úkol vzít pro celý třetí adventní týden. Každý večer budeme u modlitby hledat něco, z čeho se můžeme radovat, za co se můžeme modlit a za co můžeme děkovat.“

Povídání zakončíme modlitbou Otče náš a vhodnou písní.

 

Aktivita pro děti 9 – 12 let

 

Velebí má duše Pána.

Lk 1, 46-55

Potřebujeme: svíčka nebo adventní věnec, Bible pro každého nebo nakopírovaný text Lk 1, 46-55, psací potřeby pro každého, vytištěný list chvalozpěvu - ke stažení zde.

Popis aktivity:

„Určitě víme, že za všechno, co máme, je potřeba být vděční Bohu a stále mu za to všechno děkovat. Stejně tak to určitě dělala i Maria. Tuto neděli místo žalmu zpíváme při mši svaté její chvalozpěv, který pronesla, když navštívila Alžbětu. Přečteme si ho pomalu po verších.“

Dáme každému Bibli nebo nakopírovaný text evangelia a střídáme se ve čtení po verších Lk 1, 46-55.

„Toto je Mariin chvalozpěv. Jak by asi vypadal Bářin chvalozpěv, Tomášův chvalozpěv? Pojďme každý sám přemýšlet, za co ve svém životě můžeme Boha chválit. Pojďme vymyslet co nejvíce věcí a napsat je do svého chvalozpěvu. Hledejme velké  věci, ale i ty, které možná považujeme za samozřejmé. Chvalme Pána za rodinu, za sourozence, za to, že žijeme v míru a určitě přijdete na spoustu jiných věcí.“

Rozdáme dětem předtištěné papíry jejich chvalozpěvu. Doplní si do nich jméno a potom vše, za co chtějí Boha chválit. K psaní pustíme chválové písně pro vytvoření atmosféry.

Jakmile děti dopíší, zapálíme svíci a kdo bude chtít, může svůj chvalozpěv přečíst. 

Chvály zakončíme modlitbou Otče náš a vhodnou písní.

 

Aktivita pro děti 13 – 15 let

Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte.

Jan 1, 19 - 28

Potřebujeme: svíce nebo adventní věnec, Bible pro každého nebo nakopírovaný text Jan 1, 19 - 28.

Popis aktivity:

„V evangeliu z této neděle čteme o tom, jak se kněží a levité vyptávali Jana Křtitele. Nelíbilo se jim, co dělal a kolik lidí za ním chodilo, a tak mu kladli mnoho otázek. Společně si teď o tom přečteme.“

Zapálíme svíci, dáme každému Bibli nebo nakopírovaný text evangelia a společně polohlasem pomalu čteme Jan 1, 19 - 28.

„Jan Křtitel mluví o sobě, ale potom také o Ježíši, který brzy začne veřejně  působit. Mě v tomto sdělení zaujala jedna, možná nenápadná, věta o Ježíši: Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Židé tenkrát Ježíše ještě opravdu neznali, ale my už jej známe. Známe jej a víme, že k nám přichází prostřednictvím každého člověka, se kterým se setkáváme. 

Daří se mi v lidech kolem sebe vidět Ježíše? 

Daří se mi chovat se ke každému člověku tak, jako by to byl Ježíš?

Rozpoznávám Ježíše v lidech, kteří mi nejsou příliš sympatičtí?

Nebo se chovám, jako bych ho nepoznával?“

Můžeme otevřít diskusi a sdílení o tom, co si představujeme pod tím, rozpoznávat v druhých Ježíše.

„Pokud chcete, můžete si dát na tento týden adventní výzvu. Vyberte si blízkého člověka, ve kterém je pro vás nejtěžší vidět Ježíše, a zkuste to tento týden změnit.“

Povídání zakončíme modlitbou Otče náš. 

Za týden se můžeme k tématu vrátit a sdílet své zkušenosti.